Gegenwind im Reichswald

Locatie P1

In onderstaand kaartje ziet u het voor de bouw van windparken aangewezen gebied P1. Het overgrote deel daarvan ligt in het midden van het Reichswald. De noordelijke aanwijszones liggen vlak naast de 'Natuurlijk erfgoed'-gebieden van het voormalig militair oefenterrein bij Materborn.

P1 (143,8 ha)

U bent onlangs niet meer in het bos geweest en u wilt een indruk krijgen hoe de aangewezen gebieden voor windenergie er momenteel uitzien? Hieronder een impressie van het gebied achter de parkeerplaats 'An der Hand', ten zuidwesten van het dorp Reichswalde. (Deze pagina wordt binnenkort aangevuld.) 

Een oude eik buigt zich over het bospad

Kenmerkend voor het Reichswald: dichte bodembegroeiing met een hoge ecologische waarde.