Gegenwind im Reichswald

Persbericht

 

Oproep tot demonstratie

De Duits-Nederlandse vereniging Tegenwind in het Reichswald roept Nederlandse en Duitse burgers op om donderdag 18 juni aanstaande om 17.30 uur te komen demonstreren op het gemeentehuis van Kranenburg. De gemeenteraad van Kranenburg vergadert dan over een wijziging in het bestemmingsplan, die de bouw van twaalf megagrote windturbines in het Reichswald mogelijk maakt.

Turbines

De twaalf turbines die Staatsbosbeheer Wald und Holz NRW, de gemeente en projectontwikkelaar ABO Wind uit Wiesbaden willen laten bouwen zijn in totaal maar liefst 200 meter hoog. Als dit plan doorgaat zullen over 5 km verspreid twaalf percelen bos worden gekapt, in totaal zo’n tien ha (grofweg twaalf voetbalvelden). De aanleg van de gigantische turbines (de grootste op land) zal het Reichswald een zware klap toebrengen en het leefgebied van veel dieren aantasten. “En dan hebben we het nog niet over de schade aan het unieke landschap, het wegjagen van vele toeristen, de geluidsoverlast voor omwonenden en het bedenkelijke verdienmodel, dat zwaar op subsidie leunt” zegt Jeroen Boot, secretaris van de vereniging Tegenwind.

Locatie

De twaalf megaturbines, elk hoger dan de Euromast, komen pal naast de grens met Gennep. Het Reichswald is het grootste aaneengesloten bosgebied in de wijde regio, op een bijzondere gletscherstuwwal nog wel. Er komen bijzondere vogelsoorten voor als de Wielewaal, Wespendief en Zwarte Specht. “Die turbines zijn gevaarlijk voor ze,” zegt Boot. “Net als voor de vele trekvogels en de vleermuizen die het bos langs- en overvliegen. Ze kunnen gegrepen worden door de enorme rotorbladen, die met wel 400 km/uur door de lucht suizen. We hebben ook grote zorgen over de schadelijke effecten van de trillingen en het geluid van de megaturbines.”

Voor niets

“Bovendien zal het Ketelwald, waar het Reichswald onderdeel van is, door het geplande industriepark als het ware in tweëen worden geknipt” vervolgt Boot. “Een smalle strook bos langs de grens verbindt het Duitse Reichswald met haar Nederlandse wederhelft. In de afgelopen jaren is door natuurbeschermingsorganisaties aan twee kanten van de grens veel geld en moeite gestoken in het beter integreren van de twee gebieden. Zo zijn er beschermde gebieden aangewezen en ontwikkelen zich nieuwe bospercelen. Herten, reëen en ander wild krijgen zo een veel groter leefgebied. Door de kap en de zware turbines zal hun leefgebied echter niet groter worden, maar juist kleiner.”

Weerstand

Aankomende donderdag stemmen de leden van de gemeenteraad over de wijziging van het bestemmingsplan, dat de bouw van de megaturbines mogelijk moet maken. Boot: “We verwachten dat ze vóór de plannen zullen stemmen. Wij merken dat er veel weerstand is tegen het project. Ook onder de burgers van Kranenburg. Het zal onze leefomgeving aantasten. We roepen alle grensbewoners, uit Kranenburg, Kleve, Goch, Gennep, Groesbeek, Mook en Middelaar daarom op om donderdag aanstaande naar het gemeentehuis van Kranenburg te komen. Laat de raadsleden zien dat we die turbines niet willen, niet in het Reichswald!”

Buitenspel

De komende gemeenteraadsvergadering is een belangrijk moment om als burger te laten weten dat die turbines niet in het Reichswald mogen komen. Boot: “Hoewel projectontwikkelaar ABO Wind en burgemeester Günter Steins eerder de schein wekten dat er nog maandenlange voorbereidingen nodig waren, wordt nu al, heel slim in de rustige zomerperiode, een belangrijke knoop doorgehakt. Als het aan de gemeente ligt start de kap al eind 2016 en moeten de turbines begin 2017 al draaien! Het is belangrijk dat veel mensen naar het gemeentehuis komen, uit Duitsland en uit Nederland. Door onze aanwezigheid maken we een vuist. Leuzen scanderen of borden vasthouden hoeft niet.” De gemeenteraad vergadert aanstaande donderdag 18 juni om 17:30 uur. Het gemeentehuis van Kranenburg bevindt zich aan de Kleverstraße 4.

Informatie

Wie donderdag 18 juni niet naar Kranenburg kan komen maar wel iets wil doen tegen het absurde plan van de gemeente om twaalf megawindturbines in een bos aan te leggen, kan steun betuigen, doneren of lid worden op www.tegenwindreichswald.nl. Ook wie meer informatie zoekt over het absurde plan kan daar terecht.

 

# # # # #

De vereniging Gegenwind im Reichswald / Tegenwind in het Reichswald is een Duits-Nederlands burgerinitiatief. We zijn voorstander van duurzame energie, maar strijden sinds 2012 tegen de komst van windindustrie in het Reichswald. De leden van de vereniging zijn inwoners uit gemeentes aan weerszijden van de grens. Steun betuigen, doneren en actief lid worden kan op www.tegenwindreichswald.eu. Meer informatie voor pers of publiek is ook telefonisch beschikbaar, via +49 2826 333, +31 6 2098 9377 en +31 6 5315 1143.

# # # # #