Gegenwind im Reichswald

Vogels en windturbines

In 2005 heeft een vogeltelling plaatsgevonden in het zuidwestelijk deel van het Reichswald, precies het gebied rond de Kartenspielerweg. Van dertien vogelsoorten is het leefgebied in kaart gebracht.

Buizerd, Havik, Koekoek, Ransuil, Sperwer

Appelvink, Geelgors, Goudvink, Matkop

Groene specht, Grote lijster, Kleine bonte specht, Zwarte specht

Wat zal het effect zijn van een windpark in dit bos? Om dit duidelijk te maken, delen we de vogels in naar hun gedrag:

 

Verder