Gegenwind im Reichswald

Zienswijze

 

Twee keer inspraak

Op 18 juni aanvaardde de gemeenteraad het initieel ontwerp voor de wijziging van het Flächennutzungsplan, dat de bouw van windturbines langs de Kartenspielerweg mogelijk moet maken. Daarmee besloot de gemeenteraad om de vroegtijdige inspraakronde in te gaan. Deze voorronde is een eerste inventarisatie van ‘zienswijzen’. Aan de hand hiervan wordt het initieel ontwerp omgewerkt tot een herzien ontwerp (in de procedure genoemd: 'Entwurf I').

Van 6 juli tot en met 20 augustus 2015 was er gelegenheid om het initieel ontwerp in te zien en kon een ieder een zienswijze hierop indienen. Na sluiting van deze eerste inspraakronde wordt een herzien ontwerp opgesteld. Vervolgens zal er een tweede inspraakronde plaatsvinden, vermoedelijk in de herfst van 2016.

In die tweede inspraakronde zal er nogmaals gelegenheid zijn om uw zienswijze in te dienen. Houdt u daarvoor onze site in de gaten, of meldt u zich aan voor onze email-berichtgeving.