Gegenwind im Reichswald

Zoogdieren

Het is bekend dat diverse vleermuissoorten gebruik maken van de bosrand en de Kartenspielerweg om te foerageren. In 2015 is hier nader onderzoek naar gedaan. Het valt bovendien niet uit te sluiten dat de vleermuizen hinder zullen ondervinden van de geluidsoverlast en de luchtdrukschommelingen van de windturbines.

Zeer belangrijke soorten zijn verder het edelhert en de das. De ontwikkeling van de Koningsvennen - waarbij het Forstamt betrokken is - is niet in de laatste plaats bedoeld om edelherten het bos uit te lokken om ze nieuwe foerageergebieden te bezorgen. Het edelhert is erg op zijn rust gesteld en zal de zone met windturbines waarschijnlijk gaan mijden. Het is merkwaardig dat enerzijds bevorderd wordt dat de herten een groter areaal kunnen bestrijken, namelijk het open, zuidelijke grensgebied in, terwijl anderzijds dit weer geblokkeerd wordt door de aanleg van een zone met windturbines tussen rust- en foerageergebied van de herten.

De das is ook een storingsgevoelig dier en bovendien een gewoontedier. Hij verplaatst zich het liefst langs vaste routes. Juist in de oostelijke bosrandzone bevindt zich een zeer oude en zeer grote dassenkolonie. In de goede jaren, in het laatste kwart van de vorige eeuw zijn hier tot honderd (!) gebruikte pijpen geteld. De aanleg van de plassen van de Banen heeft voor een achteruitgang gezorgd, maar nog steeds is het gebied zeer belangrijk voor de das. Een voor autoverkeer opengestelde Kartenspielerweg zal zeker vele slachtoffers eisen onder de dassen. Omdat de das in Duitsland niet beschermd wordt, valt te vrezen dat bij de aanleg van het turbinepark geen rekening zal worden gehouden met de ligging van de burchten.

Het everzwijn is minder storingsgevoelig, maar foerageert graag en veel in de bermen van de Kartenspielerweg. Een opengestelde weg zal dus zeker tot problemen leiden.